210 9889600
 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων δεν αντιστοιχούν πάντα στην τρέχουσα τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας. Για τις τρέχουσες τιμές των προϊόντων μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας.

Μακεδονική

 
Χειρολαβή Διπλή Κοφτή για πόρτες αλουμιν...

4.50 (Including Tax)

   
Γρυλόχερο για παράθυρα και πόρτες αλουμ...

3.30 (Including Tax)

   
Χειρολαβή 2 γυρισμάτων για εξωτερικές πο...

16.90 (Including Tax)

   
Χειρολαβή 2 γυρισμάτων για εξωτερικές πο...

33.80 (Including Tax)

 
 
Χειρολαβή 2 γυρισμάτων για εξωτερικές πο...

33.80 (Including Tax)

   
Χειρολαβή 3 γυρισμάτων για εξωτερικές πο...

19.00 (Including Tax)

   
Χειρολαβή 3 γυρισμάτων για εξωτερικές πο...

38.00 (Including Tax)

   
Χειρολαβή για πόρτες αλουμινίου Χ-360-3T

38.00 (Including Tax)

 
 
Χειρολαβή 4 γυρισμάτων για εξωτερικές π...

21.50 (Including Tax)

   
Χειρολαβή 4 γυρισμάτων για εξωτερικές π...

42.80 (Including Tax)

   
Χειρολαβή 4 γυρισμάτων για εξωτερικές π...

42.80 (Including Tax)

   
Χειρολαβή διπλή με ροζέτα για πόρτες αλ...

4.10 (Including Tax)

 
 
Χειρολαβή για μικρά παράθυρα Χ-505

5.00 (Including Tax)

   
Χειρολαβή διπλή με στενή πλάκα Χ-507

8.10 (Including Tax)

   
Χειρολαβή διπλή με ροζέτα για πόρτες αλ...

9.10 (Including Tax)

   
Χειρολαβή διπλή με πλάκα Χ-508

10.00 (Including Tax)

 
 
Χειρολαβή διπλή με πλάκα Χ-512

6.50 (Including Tax)

   
Χειρολαβή διπλή με πλάκα Χ-513

4.42 (Including Tax)

   
Χειρολαβή για πόρτες αλουμινίου Χ-602

9.10 (Including Tax)

   
Χειρολαβή για πόρτες αλουμινίου Χ-608

10.00 (Including Tax)

 
 
Χειρολαβή διπλή με ροζέτα για πόρτες αλ...

9.10 (Including Tax)

   
Χειρολαβή για πόρτες αλουμινίου Χ-708

9.70 (Including Tax)

   
Χειρολαβήδιπλή με πλάκα για πόρτες αλου...

8.50 (Including Tax)

   
Χειρολαβή σταθερών ή συρόμενων Χ-812

2.00 (Including Tax)

 
Loading...